image

NIDAR

Národní institut pro děti a rodinu

Dítě a rozvod

Dítě a rozvod


25. 02. 2018 | Praha

Číslo akreditace: A2017/0593-SP/PC


Kurz je určen sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří se v rámci výkonu své práce mohou setkat s dětmi v situaci rozpadu rodiny. Účastníkům jsou představeny nejnovější poznatky týkající se projevů a důsledků rozpadu rodiny na prožívání a chování dítěte v souvislosti s různými věkovými specifiky. Dále pak problematikou hodnocení rodičovských kompetencí v situaci rozpadu rodiny a formám odpovídající edukace rodičů, včetně metody rodičovského plánu.


Přihláška