image

NIDAR

Národní institut pro děti a rodinu

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě v kontextu vývojového traumatu

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě v kontextu vývojového traumatu


25. 02. 2018 | Praha

Číslo akreditace: A2017/0591-SP/PC


Předkládaný kurz seznamuje účastníky s moderním pohledem na problematiku týrání, zneužívání a zanedbávání v kontextu vývojového traumatu. Účastníci jsou seznámeni s projevy jednotlivých forem CAN a jejich dopadu na dítě, a to, jak z pohledu aktuálního ohrožení a traumatizace dítěte, tak i dlouhodobých následků v podobě vývojového traumatu, včetně diagnostiky a nápravy těchto obtíží.


Přihláška