image

NIDAR

Národní institut pro děti a rodinu

Hodnocení ohrožení rodiny a dítěte

Hodnocení ohrožení rodiny a dítěte


25. 02. 2018 | Praha

Číslo akreditace: A2017/0596-SP/PC


Předkládaný kurz shrnuje základní oblasti práce s ohroženými dětmi a rodinami, a to se zohledněním právních, psychologických i sociálních aspektů. Zaměřuje se především na problematiku identifikace ohrožených dětí a rodin, a jejich následnou podporu v systému sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb. Kurz kombinuje teoretickou přednášku, nácvik práce se standardizovanými hodnotícími nástroji a kazuistický seminář.


Přihláška