image

NIDAR

Národní institut pro děti a rodinu

Zjišťování názoru dítěte

Zjišťování názoru dítěte


25. 02. 2018 | Praha

Číslo akreditace: A2017/0594-SP/PC


Kurz "Zjišťování názoru dítěte" je určen sociálním pracovníkům v oblasti sociálních služeb i sociálně-právní ochrany dětí, za účelem zvýšení participace dětí v záležitostech, které se jich týkají v souladu s Úmluvou o právech dítěte. Kurz se zaměřuje na především na psychosociální rozměr tohoto tématu (věkové charakteristiky, specifické situace rozhodování o odebrání dítěte z péče blízkých osob a jeho umístění do náhradního výchovného prostředí), dále pak na základní komunikační dovednosti a systémová opatření (uspořádání prostor, organizace času, atp.).


Přihláška