image

NIDAR

Národní institut pro děti a rodinu

NIDAR nabízí řadu kurzů, zvláště z oblasti ochrany dětí akreditované u MPSV, MŠMT a MV. Kurzy realizujeme, jak v pravidelně vypsaných termínech, tak na zakázku (sociálních služeb, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, soudů, škol a školských zařízení, pro doprovázející organizace zajišťující péči o pěstounské rodiny). 

Akreditované kurzy