image

NIDAR

Národní institut pro děti a rodinu

Sdílené rodičovství

Název projektu: Sdílené rodičovství – jak vést a vychovávat dítě s láskou ze strany obou rodičů po rozvodu
Číslo projetu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011503


Krátká anotace:
Program Sdíleného rodičovství je edukativní metoda, jejímž cílem je snížit negativní dopady rozpadu rodiny na děti. Skládá se z několika materiálů, které jsou určené pro odborníky, rodiče a děti. Vyškolený odborník pak může pomoci rodičům rychlou intervencí v podobě 3-4 hodinových setkání. Více informací na sdilenerodicovstvi.cz.