NIDAR - Národní institut pro děti a rodinu

Program - Nefarmakologická intervence u dospělých osob s ADHD

1. den

9:00 - 9:30
 • Proč je multimodální podpora, mimo léky, nejdůležitější pro dospělé s ADHD
 • Přehled kurzu
 • Představení témat prvního dne
9:30 - 10:30
 • Vysvětlení a prezentace akronymu FASTMINDS, který pomáhá identifikovat postižení ADHD
 • Různé projevy ADHD a dalších neuropsychiatrických postižení
 • Výhoda "jednoduchého" uvažování pouze o nejdůležitějších příznacích ADHD oproti komplexnímu pojetí všech doprovodných postižení a dalších neuropsychiatrických komorbidních poruch
 • 4 běžné projevy vyžadující různou pomoc:
  • Běžné ADHD léčené léky
  • ADHD komorbidní s poruchami duševního zdraví léčené týmem specialistů
  • ADHD s význačnými organizačními problémy léčené léky
  • Kognitivně-behaviorální terapie ADHD se samo regulačními poruchami, které ovlivňují schopnost vytvářet rutinu a zvyky
10:30-11:45
 • Klinické metody pro identifikaci cílů léčby - separace symptomů pozornosti od jiných výkonných funkcí
 • Školení rozpoznání symptomů ADHD u dospělých
 • Principy pro identifikaci typických příznaků
 • Video: rozhovor pro poznání a hodnocení příznaků
 • Zhodnocení příznaků účastníky
 • Diskuze o hodnoceních provedených účastníky
 • Porovnání BRIEF testování s neuropsychologickým testováním: příklady funkčního
 • a testového vyšetření výkonných funkcí
11:45-12:00
 • Otázky na dopolední program
12:00-13:00
  Přestávka na oběd
13:00 – 13:45
 • Přehled podpory ADHD založené na důkazech
 • Nedostatky vědeckých metod při evaluaci léčebných modalit - vliv vylučovacích kritérií, nedostatek placebem kontrolovaných studií
 • Přehled dvojitě slepých hodnocení léčebných modalit ADHD (farmakoterapie, potravinové doplňky, kognitivně behaviorální terapie, neurofeedback)
13:45-15:00
 • Srovnání studovaných forem individuální a skupinové kognitivně behaviorální terapie pro léčbu ADHD
 • Obsah systematicky studovaných přístupů k léčbě
 • Výsledky studií
15:00-16:30
 • Video: Úvod do školení v kognitivně behaviorální terapii pro ADHD založené na přístupu "Ovládni své dospělé ADHD", který byl publikován Safrenem, Sprichem a kol. v časopise Americké lékařské asociace, 2014
16:30-17:00
 • Otázky na odpolední program

2. den

9:00-9:30
 • Opakování témat z prvního dne, přehled programu pro druhý den
9:30-11:30
 • Pokročilé aplikace kognitivně behaviorální terapie na ADHD
 • Zvládání složitějších klientů - praktické zkušenosti s moduly MGH CBT z přístupu "Ovládni své dospělé ADHD", který byl publikován Safrenem, Sprichem a kol. v časopise Americké lékařské asociace, 2010
11:30-12:00
 • Diskuze a otázky na dopolední program
12:00-13:00
 • Přestávka na oběd
13:00-14:30
 • Identifikace a podpora klientů, kteří mají potíže s dodržováním rutin
 • Označení špatného formování návyků jako "poruchy učení"
 • Zlepšení sebe diagnostických faktorů, které přispívají k nejlepší funkci 24 hodinového cyklu
 • Identifikace "klíčových momentů" pro změnu návyku
 • Identifikace osobních faktorů, které zlepšuji odpovědnost a dodržování změny chování
 • Vývoj osobních pomůcek pro dodržování návyků
 • Přizpůsobení přístupů k používání seznamů a plánovačů
 • Outsourcing problémů s pamětí
 • Zlepšení struktury pomocí motivované rutiny
14:30-15:00
 • Dilema klienta s ADHD daleko od domova - zvýšené nároky a nižší podpora pro výkonné funkce se vstupem do dospělosti
15:00-16:30
 • Přizpůsobení se prostředí
 • Podpora klientů s ADHD podle zákonů o zdravotně postižených
 • Uzpůsobení ADHD jako alternativního učebního stylu ve vyšším vzdělávání
 • Přizpůsobení se pracovnímu prostředí
 • Každodenní problémy s dodržováním zákonů o zdravotně postižených
16:30-17:00
 • Otázky na odpolední program

3. den

9:00-9:30
 • Opakování témat z prvních dvou dnů, přehled programu pro třetí den
9:30-10:30
 • Pomoc klientům najít optimální péči
 • Podpora optimální zdravotní péče o běžné ADHD
 • Zjištění zda medikace základních symptomu ADHD je prioritou
 • Strategie na identifikaci a zabránění vedlejším účinkům, včetně abstinenčních syndromů a fyziologické závislosti
 • Podpora optimální zdravotní péče o složité ADHD
 • Určení priority léčby v zavedení starání se o sebe a odsouhlasení cílů, měřítko pokroku
10:30-11:45
 • Příklady specifických problémů a zdrojů dostupných dospělým s ADHD
 • Klinické prostředí
 • Individuální nebo rodinné konzultace se specialisty na zaměstnání, logopedii, psychologii a společnost.
 • Univerzitní programy služeb pro postižené
 • Program pro asistenci zaměstnancům
 • Komunitní programy rehabilitace a kariérní podpory
 • Asociace na ochranu pacientů a spotřebitelů
11:45-12:00
 • Otázky na dopolední program
12:00-13:00
 • Přestávka na oběd
13:00-13:45
  Rozdělení do malých skupin, podle oboru, a diskuze o problémech účastníků při 1) práci s vlastními klienty nebo 2) hledání zdrojů pro klienty Jeden člen z každé skupiny poté sdělí ostatním účastníkům, o čem v dané skupině diskutovali
13:45-14:30
 • Organizace přístupu ke klientům - nástroje na plánování léčby
Zpět