image

NIDAR

Národní institut pro děti a rodinu

Aktuální projekty

  • Projekt Sdílené rodičovství. Projekt představuje metodu Sdíleného rodičovství, která umožňuje,  aby se oba rodiče v situacích rozpadu rodiny spolupodíleli na výchově dítěte tak, aby nebyly narušeny jejich vztahy k dítěti. Metoda je postavena na snižování konfliktu mezi rodiči a směřování jejich pozornosti k potřebám dítěte, nejen v samotné situaci rozpadu rodiny, ale i v kontextu jeho vývoje. Zaměřuje se na proškolení profesionálů "poradců sdíleného rodičovství" (OSPOD, soudy), rodičů i dětí, přináší komplexní sadu nástrojů. Projekt Sdílené rodičovství je spolufinancován Evropským sociálním fondem.
  • Od roku 2007 se věnujeme vzdělávací a supervizní činnost (akreditované vzdělávací programy MPSV, MŠMT). Aktuální seznam vzdělávacích aktivit, včetně možnosti přihlášní, najdete v záložce "vzdělávání".  
  • Aktivně spolupracujeme s Justiční akademií ČR v oblasti vzdělávání opatrovnických soudců. 
  • Společně s Krajským soudem Ústeckého kraje jsme autory Iniciativy Pro dítě 21, jejímž cílem je zkvalitnit péči o ohrožené děti a jejich rodiny. V rámci Iniciativy Pro dítě 21 jsme vytvořili online strukturované nástroje pro interdisciplinární hodnocení naplňování potřeb a rodičovských kompetencí pečujících osob. Podrobněji na https://www.prodite21.cz/